Aplikace, které vzdělávají

K lepšímu zvládnutí učiva v domácích podmínkách v době koronavirové i postkoronavirové se snažíme přispět také tím, že naši vzdělávací aplikaci na výuku české gramatiky, "Zatracená čeština" (pro Windows 10) poskytujeme po dobu jednoho měsíce všem uživatelům zdarma.

Získat aplikaci zdarma

O aplikacích

LearningApps.eu je skupina průběžně přibývajících vzdělávacích aplikací pro děti školního věku. Díky algoritmizaci výuky s okamžitou zpětnou vazbou si dítě osvojí vědomosti systematicky, spolehlivěji a přitažlivější formou. Naše produkty vycházející z nejnovějších učebnic nakladatelství Tobiáš rozvíjejí v dětech logické myšlení, ale vyžadují i využití určitých znalostí, které upevňují a dále rozvíjejí. Aplikace vyvíjíme ve více verzích - pro domácnost a pro školu.

Na těchto webových stránkách vám rádi představíme naši práci a vizi. Samozřejmostí je jednoduchá a rychlá objednávka softwaru přímo zde.

Důvěřují nám stovky škol a tisíce rodičů

Naše aplikace používají učitelé, rodiče, ale hlavně školáci.
Přečíst jejich názory a zkušenosti s našimi produkty.

Program je strukturovaný, jde krok po kroku systematicky a důsledně za bezpečným ukotvením pravidel, gramatického učení. Autorem je pedagog českého jazyka, který zná i specifiku SPU. Díky tomu je program zcela vhodný pro všechny děti.

— Mgr. Markéta Jiránková - speciální pedagožka (PPP Praha 11) #

Skvělá aplikace pro studium českého jazyka. Děkuji. Mnoho praktických příkladů, které jsou snadno ovladatelné.

— Karel #

Máme se synkem český jazyk pro druhou a třetí třídu na iPad a moc nám to pomáhá a co je hlavní malého to moc baví.

— Jindra Kalivodová #

Aplikace je výborná, pomáhala dceři při opakování podívat se na učivo z jiného úhlu pohledu.

— DadaM #

Konečně učení hrou!

— Viktor Č. #

Objednávka

Objednejte si plnou verzi aplikace.

Vyplněním formuláře se registrujete na admin.learningapps.eu a získáte tak konto zákazníka, ve kterém vidíte své licence a můžete si stáhnout dostupné aplikace.

Náš tým a vize

Naše produkty vzešly ze spolupráce dvou společností: TOBIÁŠ, s.r.o. z České republiky a FreeTech services, spol. s r. o. Ze Slovenské republiky. PaedDr. Zdeněk Topil je hlavním autorem cvičení a garantem edukačního know-how. Peter Králik zastupuje slovenskou společnost, která zodpovídá za technický vývoj, provoz mobilních aplikací a podpůrných systémů.

Od začátku vývoje, který datujeme od roku 2013, jsme zaznamenali desetitisíce stažení našich aplikací určených pro vzdělávání. Pro nás důležitá je i velmi pozitivní zpětná vazba od rodičů, učitelů, a v neposlední řadě dětí, těší nás i podpora firmy Microsoft Česká republika. Právě pozitivní reakce nás motivují aplikace nadále rozvíjet, vylepšovat a přinášet nové a kvalitnější produkty, které pokryjí učivo základních škol v co nejširším měřítku.

Do rodinné atmosféry a pohody se často promítají výsledky ratolestí ve škole. Věříme, že naše aplikace mohou tuto skutečnost ovlivnit pozitivním směrem. Nemluvě o tom, že základním předpokladem lepší budoucnosti každého jednotlivce, ale i celé společnosti, je kvalitní vzdělání.

Získat aplikaci zdarma